Komercino eismo „Rail Baltica“ vėžės atidarymo renginys

/ Renginių organizavimas /

Užduotis  paskleisti žinią apie pirmojo komercinio intermodalinio traukinio atvykimą suorganizuojant renginį svarbioms suinteresuotoms šalims ir žiniasklaidai.

Renginys skirtas pasitikti į Kauno intermodalinį terminalą europine vėže atvažiavusį pirmąjį komercinį traukinį iš Nyderlandų. Renginio metu VIP svečiams buvo suorganizuota iškilminga traukinio pasitikimo ceremonija, po kurios vyko žiniasklaidos briefingas. Žinia apie renginį ištransliuota visų pagrindinių televizijos kanalų žinių tinkleliuose.

20 žiniasklaidos atstovų

100 renginio dalyvių

52+ paminėjimai nacionalinėje žiniasklaidoje

Komercino eismo „Rail Baltica“ vėžės atidarymo renginys