ESminiai pokyčiai

/ Integruota komunikacija /

Pagrindinis kampanijos tikslas – parodyti per 20 metų sukurtus pokyčius ir atsakingą požiūrį į ES investicijas šalyje.

Uždaviniai:

1) Didinti gyventojų informuotumą apie ES investicijomis sukurtus pokyčius.

2) Skatinti visuomenės sąmoningumą, kad kiekvieno asmeninis įsitraukimas užtikrina skaidrumo pokyčius.

3) Įtvirtinti nuostatą, kad skaidrumas yra užtikrinamas visuose investicijų panaudojimo etapuose: lėšų administravime, projektų vykdyme, visuomenės įsitraukime.

Siekiant kampanijos tikslų, komunikacijos strategija buvo formuojama pagal tris ašis ir principus:

1) Žinau ES (3 mėn.) – įtraukti įvairių amžiaus grupių žmones į ES investicijų klausimus, suteikti jiems informaciją, kurios jie dar nežino, bei pademonstruoti gerąją patirtį ir įkvepiančius ES investicijų pavyzdžius.

2) Keičiuosi SU ES (6 mėn.) – parodyti, kaip ES investicijos per dvidešimt metų pakeitė mūsų šalies veidą, kaip per šį laikotarpį pasikeitė ne tik aplinka, kasdienybė, bet ir mąstymas, mūsų įpročiai, nuostatas.

3) VERTINU ES (3 mėn.) – atskleisti skaidrumo, profesionalaus valdymo patirtį, įvertinti įvykusius pokyčius, įtraukti tikslines auditorijas į pokyčių vertinimą, tuo pačiu stiprinant nuostatą, kad skaidrumas užtikrinamas visuose investicijų panaudojimo etapuose.

Kampanijos rezultatai:

Tikslinių grupių nuomonės pokyčiai „prieš“ ir „po“:

• Žmonių, teigiančių, kad ES investicijos padeda pasiekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių šalyje, procentas:

• Socialiniai pokyčiai: +6 % (78 % prieš 72 %)

• Ekonominiai pokyčiai: +5% (79% prieš 74%)

• Žmonių, teigiančių, kad ES investicijos prisideda prie jų gyvenimo kokybės gerinimo, procentas: +4% (76% ir 72%).

• Sutinkančių, kad ES lėšas administruoja patyrę savo srities profesionalai, dalis: +15% (56% prieš 41%).

Kampanijos sklaidos rezultatai:

• Bendra žiniasklaidoje pasiekta auditorija: 40 394 mln. kontaktų.

• > 100 paminėjimų žiniasklaidoje.

• >300 dalyvių (paraiškų) tiek foto, tiek video konkursuose.

• Skaitmeninės komunikacijos rezultatai: 2 280 mln. vaizdo įrašų peržiūrų, 1,9 mln. skelbimų parodymų.