Jokio skirtumo su ar be negalios

/ Integruota komunikacija /

Pagrindinis kampanijos tikslas – mažinti diskriminaciją žmonių su negalia atžvilgiu, didinant visuomenės (darbdavių, viešųjų ir privačių paslaugų teikėjų ir kitų visuomenės narių) supratimą apie žmonių su negalia įtraukties į atvirą darbo rinką svarbą bei keičiant visuomenės (darbdavių, viešųjų ir privačių paslaugų teikėjų ir kitų visuomenės narių) nuostatas dėl skirtingas negalias (klausos, regos, fizinę, intelekto, psichinę ir nematomą negalią) turinčių žmonių galimybių dirbti atviroje darbo rinkoje.

Siekiamas poveikis:

Visuomenės nuostatų pokytis: ne mažiau kaip 3 procentiniais punktais pasikeitęs visuomenės (darbdavių, viešųjų ir privačių paslaugų teikėjų ir kitų visuomenės narių) požiūris: darbdaviai ir viešųjų bei privačių paslaugų teikėjai bei visuomenė yra įtraukūs žmonių su negalia atžvilgiu.

Rezultatai:

5 proc. daugiau Lietuvos darbdavių pritaria, kad nėra jokio skirtumo, įdarbinti darbuotoją su ar be negalios;

5 proc. daugiau Lietuvos darbdavių yra įdarbinę asmenis, turinčius negalią;

6 proc. daugiau respondentų svarstytų galimybę įdarbinti asmenis, turinčius negalią;

5 proc. daugiau tyrimo dalyvių mano, kad darbdaviai turėtu labiau prisidėti prie laisvesnės žmonių su negalia konkurencijos atviroje darbo rinkoje;

• Lietuvos darbdavių apklausoje pateiktų atsakymų duomenimis matomas nuostatų pagerėjimas + 5 proc. punktais.

Be šių pasiektų rodiklių, taip pat įgyvendinti šie:

• Dalyvių skaičius mokymuose >200.

• Potencialiai pasiektų kontaktų skaičius žiniasklaidoje – 11 mln.

• Asmenų skaičius, dalyvavusių regioniniuose renginiuose >300.

• Bendrai pasiekta auditorija soc. tinkluose – >250k.

>67 paminėjimai žiniasklaidoje.

• Valstybės institucijų ir verslo atstovų dėmesys ir įsitraukimas: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei >40 darbdavių.